A new start on cable

Harlingen (Netherlands), Saturday 26th January 2002

 

 

 

Dutch media and radio journalist Hans Knot commenting the official opening of the Dutch cable broadcasts:

Radio Caroline: Een vijfde opstart

Als we terugkijken in de geschiedenis van Radio Caroline, dat ooit in maart 1964 haar programma�s begon vanaf het schip de MV Fredericia voor de kust van Engeland, dan kunnen we de opening van Radio Caroline Nederland, op zaterdag 26 januari zien als de vijfde serieuze poging het station nieuw leven in te blazen.

 Het was de Ier Ronan O�Rahilly die met het idee van commerci�le radio vanaf zendschepen voor de Britse kust kwam, na het succes van Radio Veronica voor de Nederlandse kust. Nadat Ronan zijn idee werkelijkheid was geworden volgden vele andere succesvolle en minder succesvolle zeezenders om allemaal een stuk geschiedenis te schrijven. Het was een deel van de opstand tegen de overheid, die in Engeland en Nederland (om maar twee voorbeelden te noemen) geen invloed wilden op het publieke omroepbestel. In Engeland werd in augustus 1967 een wet van kracht waarbij de zeezenders als het ware werden verboden. Radio Caroline ging echter door tot maart 1968, toen financi�le problemen een einde maakten aan de eerste periode.

 

Click on the pictures to enlarge:

Sietse Brouwer opening the cable broadcasts

Adrian Hondema (webmaster, live stream expert)

Barry James, Alan Beech

Many visitors on the Regina Andrea

The Caroline Sales stand

Discussing the station's future

 

Listen to Graham Gill and Stevie Gordon in Harlingen:

Track 1 (75 kB)

Track 2 (78 kB)

 

 

 

Nadat een aantal weken RNI in 1970 de naam van Radio Caroline opteerde om de Conservatieve Partij tijdens een verkiezingscampagne te ondersteunen was het in september 1972 dat de tweede start een feit was. Een periode die zou doorlopen tot maart 1980, toen het toenmalige zendschip, de MV Mi Amigo voor de Britse kust zonk. Een tijdperk met veel vallen en opstaan.

In 1983 was Radio Caroline er andermaal weer en de derde periode werd een feit. Uitzendend vanaf een nieuw schip, de MV Ross Revenge, met sterke zenders, kwam men ver.  Net als in de 70�er jaren ondersteund door Nederlanders en Vlamingen, die wel geld wilden investeren in ruil voor een tweede station op het zendschip. Ondanks dat de autoriteiten in augustus 1989 illegaal ingrepen en een tijdelijk einde maakten aan de uitzendingen, kwam het station nog enige tijd terug in de ether totdat een stranding andermaal een einde maakte aan een tijdperk.

 

Click on the pictures to enlarge:

Barry James, Stevie Gordon, Hans Knot, Sietse Brouwer

Rob Ashard

Sieste Brouwer, Graham Gill

What is the diver looking for?

Are they expecting Ronan O'Rahilly as a guest?

A stereo receiver has been found by the diver

 

De vierde start wil ik toewijzen aan de pogingen van Peter Moore, de stationmanager sinds 1987, bij het runnen van de diverse kortstondige uitzendingen vanaf verschillende locaties in Engeland. Hierbij werden onder de zogenaamde Restricted Licences, afgegeven door de Radio Authority, telkens gedurende 28 dagen lang uitzendingen verzorgd. Ook via diverse satellietprojecten heeft Moore aangetoond dat er nog een toekomst was, hoewel zeer kleinschalig en met een team van louter vrijwilligers en een beperkt luisterpubliek.

De vijfde start was dan op 26 januari 2002 en wel legaal in Nederland. Vanuit een studio in Harlingen worden de programma�s verspreid op de kabelnetten van Essent in Noord en Oost Nederland, terwijl ook UPC op haar deel van het Friese kabelnet de programma�s verzorgt. Een grote schare zakelijke relaties, persvertegenwoordigers en medewerkers waren om 11 uur in de ochtend aanwezig bij de offici�le opening. Een aantal duikers kwam rond die tijd bij het party schip, dat was ingehuurd voor de festiviteiten, om iets, dat vermist was, op te duiken. Nadat een politiemotor en politieauto met loeiende sirenes bij het schip waren gearriveerd, dit ter escorte van een �soort van onderwereldfiguur� in zijn Rolls Royce werd het duikobject overgedragen. Een oude stereoset, die vervolgens werd aangesloten aan een �kabel�. Radio Caroline Nederland was een feit.

Om 12 uur namen de uitzendingen een aanvang met Sietse Brouwer, die de initiator van Caroline Nederland is. Tijdens een toespraak stelde hij dat het niet om een aparte organisatie gaat maar dat het doel is dat de activiteiten van de Engelse organisatie (satelliet en internetuitzendingen) gezien moeten worden als ��n organisatie. Caroline Nederland is juridisch gezien wel een aparte onderneming gezien men voor dit doel in Nederland een B.V. is opgericht. Als eerste twee platen, die werden gedraaid, twee typische Caroline songs: �All you need is love� van The Beatles en �Fool if you think it�s over� van Chris Rea. Kabelradio, de vraag of er toekomst is voor Caroline Nederland staat derhalve meteen centraal. Beperkt heeft men een luisterpubliek die niet kan afstemmen op het werk of in de auto. Slechts de huiskamer en andere plekken binnen het huis is het bereik van deze nieuwe poging van Radio Caroline.

 

Click on the pictures to enlarge:

Time to bring the set on dry land

Caroline Netherlands headquarter

In the studio

Two minutes before midday

The big moment

Graham Gill

 

Duidelijk in de eerste programma�s is te merken dat men vooraf wel gezorgd heeft voor enige financi�le ondersteuning, middels bedrijven die de organisatie ondersteunen als sponsoren en adverteerders. Een goede zaak, gezien we dit eerder binnen de diverse pogingen in het begin soms hebben gemist. Onder de aanwezige deejays, die de moeite hadden genomen uit diverse landen over te komen, troffen we Andy Brookes, Chris Kennedy (die beiden eerst de boot naar Nederland hadden gemist), Graham Gill, Steve Gordon, Graham L Hall, Dave Forster, Rob Ashard en Barry James aan. Zij allen en anderen zullen in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de presentatie van de Caroline shows, die niet alleen LP tracks maar ook andere muziek uit de pophistorie en rockmuziek zullen brengen. Uiteraard met de alom beschreven Loving Awereness boodschap. Want daar, aldus Sietse Brouwer, had Ronan O Rahilly andermaal op aangedrongen.

 

 

De bijeenkomst was er een van tevredenheid dat het dan eindelijk zo ver is dat een station, dat wereldwijd bekend is en al veertig jaar actief, een langdurige legale status heeft verworven. Een status die de Britse autoriteiten het station naar mijn mening al jaren geleden had moeten geven, gelijk Nederland Veronica in 1975 een legale status verschafte. Grote afwezigen tijdens de opening waren Ronan O�Rahilly en Peter Moore. Ronan heeft de laatste decennia vaker de achtergrond opgezocht en dit is, volgens Sietse, een onderdeel van de mystiek die bij deze legendarische Ier behoort. Het ontbreken van Peter Moore als stationmanager van de Caroline organisatie moet echter als d� blunder van deze dag worden gezien. Niet dat het aan Sietse Brouwer en zijn team ligt. Ook ik heb persoonlijk nog een tweetal pogingen ondernomen om Moore te overtuigen dat zijn aanwezigheid noodzaak was op deze openingsdag maar Peter Moore vond het belangrijker het weekend met zijn vriendin door te brengen in Noord Londen. Je vraagt je dan af waar de band met het station is gebleven en daarmee kan ook duidelijk aangegeven worden dat Moore meer en meer Caroline als een speeltje ziet waar zijn naam aan verbonden is.

 

Click on the pictures to enlarge:

Stevie Gordon opening a bottle of champaign

Rob Ashard, David Foster and Dave Francis  celebrating

David Foster

Graham L. Hall

Another angle of the studio

Satellite reception and Internet broadcasting

Andy Brooks, Adrian Hondema, Chris Kennedy, Dave Francis

Andy Brooks, Chris Kennedy

Stevie Gordon, Martin van der Ven, Christian Bergmann

 

Nee, wat mij betreft mag de positie van Peter Moore, hoewel hij veel voor de organisatie betekent heeft, naar de achtergrond verdwijnen en vervangen worden door een krachtig figuur die in ieder geval in staat is van de satellietservice een gedegen station neer te zetten, waarbij de persoon van Bob LeRoi reeds is voorgesteld. Maar Moore is persoonlijk bevreesd voor zijn positie, ziet Le Roi als een aardige man maar niet voor Radio Caroline. Juist hij zou de individuen, die nu bij het station in Engeland actief zijn, op ��n lijn kunnen zetten en een echte Radio Caroline kunnen cre�ren.  

Wat betreft de organisatie en de programma�s van Radio Caroline Nederland in eerste instantie niet anders dan �chapeau� voor Sietse en zijn team. Goede promotie, een op het oog een goede organisatie en hopelijk een schat aan adverteerders, die het mogelijk maken de organisatie de ruimte te geven in de toekomst nog veel meer aansluitingen te krijgen op de diverse kabelnetten. Iets wat namelijk veel radioluisteraars vergeten is dat er aan de kabelmaatschappijen veel geld dient te worden betaald om �berhaupt te worden toegelaten op een kabelnet.

Ook kan men het Nederlandse programma spoedig via twee internetstreams luisteren naar het nieuwe Radio Caroline Nederland, waarbij per stream 360 mensen tegelijk kunnen luisteren. 

Afsluitend wens ik, met mijn jarenlange betrokkenheid op de achtergrond, bij het station in de laatste drie decennia, Sietse en zijn team al het succes van de wereld toe om deze vijfde start tot een gigantisch succes te kunnen uitbouwen.

 

 

Hans Knot added:

Big greetings from Graham Gill whom I met on Saturday afternoon in Harlingen at the opening of the Caroline studio.

He has now retired and is 65 years young. Two years ago, he got for the first time a Dutch passport. Graham told me that first of all he didn't like the idea of presenting a programme again too much but when the first show was recorded he asked station manager Sietse Brouwer that he would love to do more in the future. This afternoon he did a live programme together with Stevie Gordon of the 1970's Caroline days. From Monday he will be heard every Monday evening on the cable networks in Holland.

 

Hans and Graham

 

About getting in touch by Internet with you Graham told me it was very nice that Offshore Radio, as he heard, is still getting a big attention. But at his age he doesn't like to start with learning on a computer. He told me: "I have another totally amazing hobby, which is watching television. Not television as watched by average people but scoring as much stations as possible. Till now I have received more than 4000 stations with 3 dishes near my home in Amsterdam." After that Graham, whom I met for the last time in 1994, started talking and talking about his carreer and even told why he was dismissed with Radio London, Radio 390 and Swinging Radio England. He revealed that "I could have told to the public when you interviewed me years ago in Haarlem, but I then thought it wasn't proper as I could harm some people. From man to man I will tell you today why I was dismissed on London." Therefore I will keep this for myself. On SRE Graham served for a longer time but came in trouble when Larry Dean became programme director. After reading the news Graham always mentioned the capitol city in the reception area by saying "it's 17 degrees in London". Larry wanted Graham to say "It's 17 degrees in the wide and wonderfull Swinging Radio England" with a strong American accent. After some quarell it seemed that Graham had to leave the station in force. On 390 he had a similar problem when he wanted to pronounce "Eve the women's Magazine takes you stateside" with another accent as the station manager wanted it and off he went again. So now in his 65th year in life he restarts his radio carreer, where he left in the late 80's when he quitted Radio Netherland's Worldservice. He's now back on stage on Radio Caroline Netherlands!


Finally Graham wished every Radio London enthousiasts all the best.

 

 

Impressum & Datenschutzerklärung